Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023?

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2023 částka 4860 Kč (platí od 1. 1. 2023).

Na konci roku 2022, rozhodla vláda o zvýšení životního a existenčního minima o 5,2% (v roce 2022 se životní minimum zvyšovalo od dubna a od července). Nyní se od 1. 1. 2023, zvýší všechny částky životního a existenčního minima.

Kvůli vysoké inflaci, a velkému zdražování, ale bylo schváleno další zvýšení životního a existenčního minima i v roce 2023. S platností od 1. 1. 2023, se zvyšuje o 5,2% – více informací zde.

Od 1. ledna 2023 je životní minimum jednotlivce 4860 Kč (do 31.12.2022 to bylo 4620 Kč).

Životní minimum pro rodinu se spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (za osoby, které sdílí společnou domácnost). Od 1. 1. 2023, pro členy rodiny platí tyto částky:

Životní minimum pro první dospělou osobu v rodině = 4470 Kč
Životní minimum pro další dospělé osoby v rodině (*) = 4040 Kč

(*) Platí i pro děti, které již nejsou z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem – tj. ty které ukončily povinnou školní docházku a dále již nepokračují ve studiu apod.
Životní minimum pro dítě:

Životní minimum pro dítě do 6 roků = 2480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků = 3050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků = 3490 Kč

Kalkulačku pro výpočet výše životního minima od 1. 1. 2023 najdete zde