Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022?

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2022 částka 4620 Kč (platí od 1. 7. 2022).

Na konci března 2022, rozhodla vláda o zvýšení životního a existenčního minima o 10%. K poslednímu zvyšování došlo před 2 roky (od dubna 2020). Nyní se od 1. 4. 2022, zvýší všechny částky životního a existenčního minima.

Kvůli vysoké inflaci, a velkému zdražování, ale bylo schváleno i druhé zvýšení životního a existenčního minima. S platností od 1. 7. 2022, se zvyšuje o 8,8% – více informací zde.

Od 1. července 2022 je životní minimum jednotlivce 4620 Kč (do 31.3.2022 to bylo 3860 Kč, do 30. 6. 2022 to bylo 4250 Kč).

Životní minimum pro rodinu se spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (za osoby, které sdílí společnou domácnost). Od 1. 7. 2022, pro členy rodiny platí tyto částky:

  • Životní minimum pro první dospělou osobu v rodině = 4250 Kč
  • Životní minimum pro další dospělé osoby v rodině (*) = 3840 Kč

(*) Platí i pro děti, které již nejsou z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem – tj. ty které ukončily povinnou školní docházku a dále již nepokračují ve studiu apod.

Životní minimum pro dítě:

  • Životní minimum pro dítě do 6 roků = 2360 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků = 2900 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 26 roků = 3320 Kč

Kalkulačku pro výpočet výše životního minima od 1. 7. 2022 najdete zde