Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024?

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2024 částka 4860 Kč.

Na konci roku 2022, rozhodla vláda o zvýšení životního a existenčního minima o 5,2% (v roce 2022 se životní minimum zvyšovalo od dubna a od července). Od 1. 1. 2023, zvýšily všechny částky životního a existenčního minima o cca 5,2%.

Pro rok 2024 ale momentálně není schváleno žádné další zvýšení. V roce 2024, by tedy měly platit stejné hodnoty, jako v předchozím roce.

V roce 2024 je životní minimum jednotlivce 4860 Kč.

Životní minimum pro rodinu se spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (za osoby, které sdílí společnou domácnost).

V roce 2024, pro členy rodiny platí tyto částky:

Životní minimum pro první dospělou osobu v rodině = 4470 Kč
Životní minimum pro další dospělé osoby v rodině (*) = 4040 Kč

(*) Platí i pro děti, které již nejsou z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem – tj. ty které ukončily povinnou školní docházku a dále již nepokračují ve studiu apod.

Životní minimum pro dítě v roce 2024:

Životní minimum pro dítě do 6 roků = 2480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků = 3050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků = 3490 Kč

Kalkulačku pro výpočet výše životního minima v roce 2024 najdete zde