Ošetřovné na dítě epidemie koronavirus 2021

Během epidemie koronavirus, mají zaměstnanci jiné podmínky pro OČR, než za běžného období. Je nárok na zvýšené ošetřovné 70% (minimálně 400 Kč za den).

Během jara a podzimu 2020, platil zvláštní režim pro ošetřovné (po dobu uzavření škol, během epidemie koronaviru).

Tento zvláštní režim, může pokračovat i v roce 2021. A to až do 30. 6. 2021. Pokud v té době, dojde k dalšímu uzavření škol, bude opět nárok na zvýšené a prodloužené ošetřovné.

Ošetřovné na dítě během epidemie v roce 2021

Během epidemie koronavirus, mají zaměstnanci jiné podmínky pro OČR, než za běžného období.

Ošetřovné na dítě je zvýšené na 70% (za běžných podmínek je to jen 60%).

Prodlouží se i doba, po kterou je na ošetřovné nárok (za běžných podmínek je to jen 9 nebo 16 dní). Během epidemie koronavirus je na ošetřovné nárok po celou dobu, co budou zavřené školy.

Na ošetřovné  mají nárok i ti, kdo pracují na dohodu – dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). A platí i další změny.

Ošetřovné na dítě během epidemie 2021 pro OSVČ

Během epidemie COVID, mají na ošetřovné nárok i OSVČ (živnostníci). Pro ně ale platí trochu jiné podmínky.

OSVČ mohou mít nárok na ošetřovné ve výši 400 Kč za jeden den.

U OSVČ se ale nejedná o klasické ošetřovné (jako u zaměstnanců), ale je jim poskytována speciální dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu.