Rizikové těhotenství a nárok na mateřskou

V případě nějakých zdravotních komplikací, může dojít k situaci, kdy je žena před porodem na rizikovém těhotenství. Tedy na neschopence.

V případě nějakých zdravotních komplikací, může dojít k situaci, kdy je žena před porodem na rizikovém těhotenství. Tedy na neschopence.

Pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti, tak se jí sníží příjem (dostává jen nemocenské dávky). Což vede k logické otázce, jaký to bude mít vliv na nárok na mateřskou, na výpočet výše mateřské?

Výpočet mateřské po rizikovém těhotenství

Je to tak, že snížení příjmu během neschopenky (z důvodu rizikového těhotenství), nemá žádný vliv na výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Výpočet mateřské se provádí na základě příjmu ze zaměstnání (z hrubé mzdy) v posledním zaměstnání. Nemocenská se ale do těchto příjmů nezapočítává.

Doba, v pracovní neschopnosti se ale současně zahrne do minimální požadované účasti na nemocenském pojištění (pro nárok na mateřskou je to minimálně 270 dní za poslední 2 roky).

Současně ale doba, kdy jste na neschopence, není zahrnuta do výpočtu denního vyměřovacího základu. Takže se tím výsledná PPM (mateřská) nijak nesnižuje.

Podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a výše mateřské, jsou po rizikovém těhotenství stejné, jako by žena vůbec nebyla v pracovní neschopnosti.