Úhrada nákladů spojených s těhotenstvím

Úhradu nákladů spojených s těhotenstvím je možné požadovat už v průběhu těhotenství. Není potřeba čekat na to, až se dítě narodí

Těhotná žena, má právo požadovat po otci dítěte, aby se podílel na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím.

Může se jednat o náklady:

  • spojené například s pořízením těhotenského oblečení
  • platby spojené s lékařskými vyšetřeními nebo s léky, které nejsou pokryté ze zdravotního pojištění ženy
  • nákladů spojených s dojížděním k lékaři, a jiné výdaje spojené s těhotenstvím

Mezi náklady spojené s těhotenstvím ale nepatří věci, jako pořízení kočárku nebo výbavičky pro dítě. To spadá pod vyživovací povinnost rodiče (otce), vůči dítěti a řeší se samostatně.

Úhradu nákladů spojených s těhotenstvím je možné požadovat už v průběhu těhotenství. Není potřeba čekat na to, až se dítě narodí.

Kromě samotných nákladů spojených s těhotenstvím, může matka dítěte požadovat i úhradu nákladů spojených s porodem. A také může požadovat výživné pro matku, na které má nárok až do 2 roků věku dítěte.

Pokud se na tom nedomluví s otcem dítěte, může se obrátit na soud, stejně jako se to dělá v případě alimentů na dítě.