Kdy má matka dítě nárok na výživné 2024

V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, má matka dítěte nárok až 2 roky na výživné. To může požadovat po otci dítěte.

O výživném (alimentech) se mluví nejčastěji v souvislosti s dítětem. Někdy se ale zapomíná, že na výživné má nárok i matka dítěte, která ho porodí.

V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, má matka dítěte nárok až 2 roky na výživné. To může požadovat po otci dítěte.

Viz zákon o rodině – paragraf 95:

§ 95

(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

(2) K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená, může soud na návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl předem.

Žena má právo požadovat úhradu těchto nákladů požadovat předem. Pozor také na to, že pokud žena neuplatní nárok na výživné pro sebe do 3 roků od porodu, tak dochází k promlčení.

Kolik je výživné pro matku dítěte

Podobně, jako u výživného pro dítě, i zde rozhoduje individuální posouzení majetkové situace u matky i otce dítěte. Přihlíží se k tomu, jaké příjmy měla matka před porodem a o kolik se jí snížily, v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Přihlíží se k životní úrovni otce (k jeho příjmům).

Platí zde obecné doporučení (není právně závazné), že výživné pro matku by mělo odpovídat až 20% z čistého měsíčního příjmu otce.

Kromě samotného výživného, které se pak vyplácí jako pravidelná měsíční částka, může matka dítěte požadovat i jednorázovou úhradu nákladů spojených s porodem a nákladů spojených s těhotenstvím.

Je tedy potřeba v žádosti pro soud přesně specifikovat, co přesně matka dítěte požaduje. Co je výživné pro matku, co je výživné pro dítě a co je úhrada jednorázových nákladů spojených s porodem a těhotenstvím.