Výpověď po rodičovské dovolené

Během těhotenství, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, nemůžete od zaměstnavatele dostat výpověď (kromě několika málo velmi specifických výjimek).

Během těhotenství, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, nemůžete od zaměstnavatele dostat výpověď (kromě několika málo velmi specifických výjimek).

Něco jiného je ale situace, po skončení rodičovské. Zákon sice zaměstnavateli ukládá povinnost, aby vás po rodičovské znovu zaměstnal (zařadil na stejnou práci, resp. pracoviště, kde jste působila před porodem). Nebo aby vám alespoň nabídl nějakou adekvátní náhradu, podle vaší pracovní smlouvy.

Současně je ale možné, aby vám zaměstnavatel dal po rodičovské výpověď, třeba z důvodu organizačních změn, pro nadbytečnost, apod.

V takovém případě, vám pak vzniká nárok na odstupné. Vzhledem k tomu, že mateřská a rodičovská obvykle trvá déle než dva roky, pak máte nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Viz paragraf 67, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 67 Odstupné

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

Po skončení rodičovské by také měla proběhnout standardní, dvouměsíční výpovědní lhůta, během které máte nárok na výplatu.

Pracovní poměr může být po rodičovské ukončen i dohodou, na to ale pozor. Zaměstnavatelé, se někdy snaží zaměstnance „dotlačit“ k uzavření dohody o ukončení pracovního poměru. Je to pro ně výhodnější (u dohody nemáte automaticky nárok na odstupné nebo na výpovědní dobu).

Pokud by vám po skončení rodičovské zaměstnavatel navrhoval ukončení pracovního poměru dohodou, pak byste si měla pohlídat, že v dohodě bude ošetřeno odstupné (můžete se na něm dohodnout i při ukončení pracovního poměru dohodou).

Další věc u dohody je ta, že pokud by v dohodě nebylo poukázáno na paragraf 5c zákoníku práce (vážné důvody pro ukončení pracovního poměru), tak byste měla nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti.

Při výpovědi od zaměstnavatele máte nárok na podporu ve výši 65% za první dva měsíce, 50% za druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby.

Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.