Výpověď v těhotenství ve zkušební době

Při těhotenství ve zkušební době, je tedy nemalé riziko, že s vámi bude chtít zaměstnavatel ukončit pracovní poměr.

Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, jste ve zkušební době a zjistíte, že jste těhotná, pak to nemusí být úplně příjemná situace.

Během zkušební doby, pro vás totiž neplatí ochrana v podobě zákazu výpovědi pro těhotnou ženu. Pokud máte pracovní poměr na dobu neurčitou a jste těhotná, pak vás zaměstnavatel nesmí propustit (dát vám výpověď).

Ani během zkušební doby, ale nesmí být pracovní poměr ukončen jenom z důvodu těhotenství. Zaměstnavatel si musí být schopen obhájit zrušení pracovního poměru ve zkušební době z nějakého jiného důvodu.

Ve zkušební době se ale pracovní poměr neukončuje výpovědí. Ve zkušební době se jedná o zrušení pracovního poměru. Není zde žádná výpovědní doba. Pracovní poměr může ukončit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec v podstatě kdykoliv, bez udávání nějakého důvodu.

Viz paragraf 65, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Při těhotenství ve zkušební době, je tedy nemalé riziko, že s vámi bude chtít zaměstnavatel ukončit pracovní poměr.

Co si budeme nalhávat, pro zaměstnavatele není příliš „výhodné“ zaměstnávat těhotnou ženu. A tak se nemalá část zaměstnavatelů (čest výjimkám), snaží těhotných žen rychle „zbavit“.

Pokud během zkušební doby zjistíte, že jste těhotná, pak je lepší zaměstnavateli nic neříkat. A s oznámením těhotenství počkat, až budete mít po zkušební době.

Žádný zákon (nebo jiný právní předpis), vám neukládá povinnost, hlásit zaměstnavateli své těhotenství. Zaměstnavateli nahlašujete až začátek mateřské dovolené (ale to té doby nic hlásit nemusíte).

Nejedná se tedy o to, že byste zaměstnavateli těhotenství zatajila. Je to informace, kterou zaměstnavatel znát nemusí a nemá na ni ani žádný zákonný nárok. Je to čistě vaše soukromá věc.