Z čeho se počítá mateřská u OSVČ?

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) u OSVČ vychází toho, jaký je jejich vyměřovací základ.

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) u OSVČ vychází toho, jaký je jejich vyměřovací základ.

Tedy to, z čeho OSVČ platí sociální nebo zdravotní pojištění. Vyměřovací základ, je jedna polovina ze zisku z podnikání.

Modelový příklad: Pokud by měl OSVČ roční obrat 600 tisíc korun a současně si v daňovém přiznání uplatnil náklady paušálem ve výši 60%, pak je jho roční zisk 360 tisíc korun. Vyměřovací základ pro mateřskou by byl 180 tisíc korun.

Při takovém vyměřovacím základu by si OSVČ mohla platit nemocenské pojištění ve výši 350 Kč měsíčně (minimální nemocenské pojištění je v roce 2023 ve výši 168 Kč měsíčně).

Její mateřská (při maximální platbě nemocenského pojištění), by byla stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 15 000 Kč měsíčně.

Při ročním vyměřovacím základu 180 tisíc korun (a zaplaceném nemocenském pojištění 350 Kč měsíčně), by peněžitá pomoc v mateřství byla 384 Kč za jeden kalendářní den. Tedy 10 380 Kč za měsíc. Celkem za 28 týdnů by OSVČ dostal 67 816 Kč.