Změna podmínek pro rodičovskou u OSVČ – vedlejší činnost až do 4 roků dítěte

Vláda připravila novelu zákona, která ovlivní i pohled na rodičovskou dovolenou u OSVČ. Podnikatelky s dítětem, by až do jeho 4 roků, mohly být nově považovány za OSVČ vedlejší (nemusí platit minimální zdravotní pojištění, nižší minimální záloha na sociální pojištění, atd.).
Vláda připravila novelu zákona, která ovlivní i pohled na rodičovskou dovolenou u OSVČ. Podnikatelky s dítětem, by až do jeho 4 roků, mohly být nově považovány za OSVČ vedlejší (nemusí platit minimální zdravotní pojištění, nižší minimální záloha na sociální pojištění, atd.).

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo novelu zákona (viz zde), která by měnila některé podmínky pro rodičovskou u OSVČ.

Novinka by spočívala v tom, že nově by OSVČ, která pečuje o malé dítě, byla považována za OSVČ vedlejší, až do 4 roků dítěte (nyní se to posuzuje podle doby, kdy je čerpán rodičovský příspěvek).

OSVČ nemá nárok na rodičovskou dovolenou

Mezi OSVČ a zaměstnanci, je řada rozdílů. Týká se to maminek, kterým se narodí dítě. Zatímco velká většina zaměstnanců, má „automaticky“ nárok na mateřskou dovolenou (prvních 28 nebo 37 týdnů) a následně i na rodičovskou dovolenou (až do 3 roků dítěte), podnikatelky (a podnikatelé), na žádnou dovolenou nárok nemají.

OSVČ mohou mít sice nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství – finanční příspěvek od státu) nebo i na rodičovský příspěvek (spadá mezi sociální dávky), podmínky ale byly méně výhodné než u zaměstnanců.

Kalkulačka pro výpočet mateřské (PPM) pro OSVČ v roce 2024

V aktuální kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ) v roce 2024. Od 1. 1. 2024, se zvýšilo minimální nemocenské pojištění pro OSVČ na 216 Kč – to ale stále podnikatelkám zajistí jen minimální mateřskou.

Viz: Kalkulačka pro výpočet mateřské u OSVČ v roce 2024

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ během rodičovské

Dříve to dokonce fungovalo tak, že pokud OSVČ během rodičovské dále podnikala (vykonávala samostatně výdělečnou činnost), pak musela odvádět všechny odvody, jako ostatní podnikatelé.

Tj. musela si platit alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní (např. v roce 2024 je to minimálně 3852 Kč měsíčně za sociální + zdravotní).

Následně se podmínky měnily. Nyní je podnikatelka s dítětem (po dobu čerpání rodičovského příspěvku), považována automaticky za OSVČ vedlejší (nemá povinnost platit minimální zdravotní pojištění, platí se jen podle skutečných příjmů z podnikání v posledním DP, resp. na základě naposledy podaných přehledů).

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku, se ale minulý rok změnila. I OSVČ, která neměla nárok na mateřskou (PPM, peněžitou pomoc v mateřství), nebo měla díky minimálnímu nemocenskému pojištění, jen velmi nízký vyměřovací základ, může mít rodičovský příspěvek až 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč na dvojčata).

Při čerpání rodičovské ve výši 13 000 Kč měsíčně, se dá celá rodičovská vyčerpat už za cca 27 měsíců (tedy za přibližně 2 a čtvrt roku).

Kalkulačka rodičovský příspěvek v roce 2024

V aktuální kalkulačce, pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024, si můžete spočítat, jak volba výše měsíční částky, ovlivní délku čerpání rodičovské.

Viz: Kalkulačka výpočet rodičovské v roce 2024

Následně by pak podle současných podmínek, už podnikatelka byla zase brána automaticky, jako OSVČ hlavní. A to i v případě, že by i nadále byla převážně doma s dítětem (a podnikání měla ještě nějakou dobu jen jako „přivýdělek“).

V tom spočívá aktuální nevýhoda pro OSVČ. Zaměstnanci mají nárok na rodičovskou dovolenou až do 3 roků dítěte (bez ohledu na to, jestli stále pobírají nebo už vyčerpali rodičovský příspěvek).

Až do 3 roků dítěte za ně platí zdravotní pojištění stát. Stejně jako v případě čerpání prodloužené rodičovské do 4 roků (zdravotní pojištění platí stát i v případě, že je stále vyplácen rodičovský příspěvek).

Nové podmínky po posuzování OSVČ vedlejší – u rodičovské se bude počítat věk do 4 roků

Podle nových podmínek, by ale bylo možné považovat podnikání za vedlejší činnost, až do 4 roků dítěte, bez ohledu na to jestli ještě je/už není vyplácen rodičovský příspěvek.

To by mohlo podnikatelky o něco více „zrovnoprávnit“ vůči zaměstnancům. I OSVČ by tak měla možnost během prvních let po narození dítěte, podnikat „jen na půl plynu“. A nebyla by nucena platit vysoké zálohy (vláda navíc zvažuje, že by došlo k výraznému zvýšení minimálních záloh až o 70%, pravděpodobně již od roku 2024).

Na OSVČ vedlejší z důvodu péče o dítě, bude mít nárok pouze jeden z rodičů

Novela zákona pamatuje i na situace, kdy jsou v rodině dva podnikatelé, kteří mají dvě menší děti (například jedno dítě 3 roky, a druhé čerstvě narozené miminko, apod.).

V takovém případě, bude moci být na OSVČ vedlejší na základě věku dítěte (až do 4 roků), pouze jeden z rodičů.

Nebude tedy možné, aby jeden rodič (podnikatel) „pečoval“ o jedno dítě a byl díky tomu OSVČ vedlejší, a druhý rodič aby „pečoval“ o druhé dítě, a byl díky tomu také OSVČ vedlejší.

Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun od 1. 1. 2024

Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvyšuje – ale jenom pro některé maminky. Na zvýšení je nárok pouze u dětí, které se narodí v roce 2024:

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

  • 350 00 Kč na jedno dítě
  • 525 000 Kč na dvojčata

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

  • 300 00 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata

 

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář