Kalkulačka – výpočet rodičovské 2024 (zvýšení, aktuální podmínky a změny)

Rodičovský příspěvek, se v roce 2024 zvyšuje na 350 00 Kč na dítě (525 000 Kč na dvojčata). Zvýšení ale platí jenom pro děti narozené od 1. 1. 2024. Základní podmínky pro rodičovskou se nemění. Od ledna 2024 se zvyšuje maximální rodičovská na 53 910 Kč měsíčně.
Rodičovský příspěvek, se v roce 2024 zvyšuje na 350 00 Kč na dítě (525 000 Kč na dvojčata). Zvýšení ale platí jenom pro děti narozené od 1. 1. 2024. Základní podmínky pro rodičovskou se nemění. Od ledna 2024 se zvyšuje maximální rodičovská na 53 910 Kč měsíčně.

Rodičovská dovolená, následuje obvykle po skončení mateřské dovolené (a po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství). Na rodičovskou dovolenou, mohou mít nárok pouze zaměstnanci. Rodičovská dovolená, končí nejpozději při 3 narozeninách dítěte.

Na rodičovský příspěvek, může být nárok až do 4 roků dítěte (platí pro děti narozené do konce roku 2023) nebo do 3 roků dítěte (platí pro děti narození od začátku roku 2024.

Na rodičovskou mají jak zaměstnanci (po skončení mateřské), tak i OSVČ, nebo i nezaměstnaní či studentky.

Rodičovský příspěvek, se od začátku roli 2024 zvyšuje na 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 na dvojčata (vícerčata). Na zvýšenou rodičovskou, je ale nárok jenom u dětí, narozených až od 1. 1. 2024.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku – jakou si mohu zvolit měsíční částku?

Rodičovský příspěvek, může být čerpán až do 4 roků dítěte (u dětí které se narodí do konce roku 2023) nebo do 3 roků (u dětí, které se narodí od začátku roku 2024).

Od maximální délky rodičovské (4 nebo 3 roky) se odvíjí i maximální možné částky. Základní maximum je 13 000 Kč (nebo 19 500 Kč u dvojčat). Rodičovská ale může být i vyšší (až 53 910 Kč v roce 2024).

Maximální možná měsíční částka, se dá vypočítat na základě vyměřovacího základu pro PPM (může to být i na základě příjmu druhého rodiče).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Rodičovská dovolená – kdy začíná, kdy končí, jaké jsou podmínky

Rodičovská dovolená, je něco jiného, než rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovská dovolená, je „neplacené“ volno (dovolená) v zaměstnání, rodičovský příspěvek je sociální dávka od státu (řeší se na Úřadu práce).

Co je to rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená, je definována v zákoníku práce (paragraf 196). Jedná se o dovolenou (v podstatě „neplacené“ volno), které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, v souvislosti s péčí o narozené dítě.

§ 196 Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Na rodičovskou dovolenou, mají nárok jak ženy (po skončení mateřské dovolené), nebo případně i muži (po porodu, resp. po vyčerpání otcovské dovolené).

Na rodičovskou dovolenou, nemohou mít nárok OSVČ (nemají žádnou dovolenou, jen tu kterou si sami udělají). Rodičovská dovolená se netýká ani žen, které byly před porodem nezaměstnané nebo studentek, atp. (pokud nejsou zaměstnané, nemohou mít dovolenou; nárok na rodičovský příspěvek s tím nesouvisí).

Kdy končí rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená, končí nejpozději v den, kdy má dítě 3 narozeniny. Následující den, by měla žena (či muž) opět nastoupit zpět do zaměstnání.

Rodičovská dovolená, může skončit i dříve. V zaměstnání je možné domluvit i kratší dobu rodičovské dovolené (do 3 let je maximum, může být i méně). Rodičovská dovolená může končit i nástupem na další mateřskou dovolenou, atp.

Prodloužení rodičovské dovolené není možné (zákoník práce ji dovoluje jen do 3 roků dítěte). Po skončení rodičovské dovolené, je ale případně možné požádat o neplacené volno, kvůli péči o dítě (například pokud ještě nechodí do školky).

Nárok na dovolenou před začátkem rodičovské

Před začátkem rodičovské dovolené (po skončení mateřské dovolené), může být v zaměstnání ještě čerpána řádná dovolená.

Za dobu na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů), vzniká nárok na dovolenou. Nárok na dovolenou, vzniká i za dobu na rodičovské (z rodičovské se ale započítá maximálně 20 týdnů pro výpočet dovolené).

Práce nebo podnikání během rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené, je možné případně i pracovat nebo podnikat. Platí pouze standardní omezení, kdy je někdy potřeba souhlas zaměstnavatele (práce u konkurenční firmy, omezení podnikání u státních zaměstnanců, apod.). Jinak žádné omezení není.

Nemocenská nebo ošetřovné během rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené, není nárok na placenou neschopenku (nemocenské dávky), ani na ošetřovné (OČR na dítě).

V situaci, kdy žena musí už během rodičovské dovolené, na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství, musí být nejprve ukončena rodičovská dovolená. Pak je nárok na neschopenku (a nemocenskou), podle standardních podmínek.

Na ošetřovné, může mít nárok žena, pokud sice ještě pobírá rodičovský příspěvek, ale už pracuje v zaměstnání (nárok má ale pouze ona). Během rodičovské dovolené, nárok na OČR není (výjimkou jsou situace, kdy je žena například v porodnici s druhým dítětem a o první dítě musí pečovat někdo jiný).

Rodičovský příspěvek – kdo má nárok, kdy končí, jaké jsou podmínky

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka od státu. Řeší se na Úřadu práce (od minulého roku jde vyřídit i jen přes internet – viz nový online formulář).

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kolik bude rodičovská?

Kolik je rodičovská v roce 2024?

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od začátku roku 2024. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Na zvýšení bude nárok, jenom u dětí, které se narodí v roce 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč
 • maximálně na 3 roky (do 3 narozenin)

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč
 • maximálně na 4 roky (do 4 narozenin)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek je nárok, při péči o nejmladší dítě v rodině (pokud se narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek u staršího dítěte zaniká).

Nárok není podmíněn předchozím zaměstnání (nebo placením pojištění u OSVČ), jako je tomu u mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Na rodičovský příspěvek, mají nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelky (OSVČ), nezaměstnaní nebo studenti.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek, je celodenní péče o dítě. To se ale v zásadě týká pouze dětí do 2 roků, kde je například omezení doby ve školce na 92 hodin měsíčně. U starších dětí se to již nesleduje.

Kolik je minimální rodičovská v roce 2024?

Pro rodičovský příspěvek, není přímo stanovena nějaká minimální částka.

 • Pokud by měl někdo rodičovskou do 4 roků, pak by po dobu 48 měsíců dostával 6 250 Kč měsíčně (nebo po dobu 43 měsíců cca 7 000 Kč) – platí pro nárok na 300 tisíc korun
 • Pokud by měl někdo rodičovskou do 3 roků, pak by po dobu 36 měsíců dostával 9 722 Kč měsíčně (nebo po dobu 31 měsíců cca 11 290 Kč) – platí pro nárok na 350 tisíc korun

U rodičovského příspěvku je možné měnit výši měsíční částky. Takže je možné třeba 2 roky brát vyšší rodičovský příspěvek, a následně 1 rok už brát jen nějakou minimální částku (500 – 1000 Kč).

Jediným opravdovým limitem je částka 100 Kč (minimální částka pro výplatu sociálních dávek).

Kolik je maximální rodičovská v roce 2024

Maximální možná měsíční částka, se v roce 2024 zvyšuje na 53 910 Kč (jedná se o 30 násobek vyměřovacího základu pro PPM). Takto vysokou rodičovskou, si ale mohou volit jen lidé s nadprůměrně vysokými příjmy (odpovídalo by hrubé mzdě cca 133 tisíc korun měsíčné).

Maximální částka, pro ty kdo neměli nárok na mateřskou (PPM), je aktuálně částka 13 000 Kč měsíčně (nebo 19 500 Kč na dvojčata).

V žádosti o rodičovský příspěvek, může být doložen příjem (vyměřovací základ) druhého rodiče.

Přivýdělek během rodičovské

Ani čerpání rodičovského příspěvku, není nějakým limitujícím faktorem, pro možnost pracovat nebo podnikat.

Na rodičovský příspěvek, je nárok i v době, kdy se žena již vrátila do zaměstnání. Během čerpání RP, je možné bez omezení pracovat, podnikat, nebo mít nějaký přivýdělek z brigády (DPP nebo DPČ). Výše příjmu během rodičovské, se nesleduje.

Rodičovská – sociální a zdravotní pojištění

Po dobu rodičovské dovolené nebo v době, kdy je čerpán rodičovský příspěvek, platí zdravotní pojištění stát.

Sociální (důchodové) pojištění stát neplatí. Doba péče o dítě (případně až do jeho 4 roků), se ale započítá, jako náhradní doba důchodového pojištění.

Po dobu čerpání rodičovského příspěvku, jsou podnikatelky „automaticky“ brány jako OSVČ vedlejší (zde plánuje ministerstvo změnu – jako OSVČ vedlejší, by podnikatelky mohly být až do 4 roků dítěte, bez ohledu na čerpání RP).

Diskuse ( 2 )

 • Stana

  Dobry den, prosim o radu. Mam trvaly pobyt v CR, bankovni ucet, mobil..Do CR jezdime s manzelem (francouz) pomerne casto ale ziji ve Francii.V pristich mesicich opet prijedu, planuji tez rodit v CR.Ve Francii materskou pobirat nebudu.Mela bych v CR narok na rodicovsky prispevek?Dekuji za odpoved a pekny den

  • kalkulacka-materska.cz

   Při posuzování nároku na sociální dávky, se mimo jiné posuzuje i to, kde máte bydliště – a nejedná se jenom o trvalé bydliště, ale i o místo, kde skutečně bydlíte, a kde máte „centrum ekonomického zájmu“. U cizích státních příslušníků, zase hraje roli, zda mají v ČR trvalý pobyt (a další faktory). Celá problematika je ale složitější, nedá se jednoduše říci, jestli nárok máte/nemáte. Doporučím vám obrátit se přímo na Úřad práce – bezplatná linka +420 800 77 99 00 nebo callcentrum@uradprace.cz (viz zde)

Přidejte komentář