Mateřská a rodičovská v zahraničí nebo po návratu ze zahraničí

Po návratu ze zahraniční, zpravidla nemáte nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). O tu je případně nutné požádat v zemi, kde jste pobývali. S rodičovským příspěvkem je to jiné. Na ten byste měli mít nárok i po návratu ze zahraničí.
Po návratu ze zahraniční, zpravidla nemáte nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). O tu je případně nutné požádat v zemi, kde jste pobývali. S rodičovským příspěvkem je to jiné. Na ten byste měli mít nárok i po návratu ze zahraničí.

Mnoho lidí se už během studia, nebo po jeho skončení vydává za prací do zahraničí. Poměrně častá je i situace, kdy jeden z manželů dostanete práci v zahraničí a druhý tam vycestuje s ním. Jak je to ale s nárokem na mateřskou a rodičovskou v zahraničí, resp. po návratu ze zahraničí zpět do Čech?

Mateřská dovolená strávená v zahraničí

První možností, která může nastat, je situace kdy žena splní podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) v ČR. A během mateřské dovolené vycestuje do zahraniční.

V takovém případě má žena nárok na mateřskou i při pobytu v zahraničí. U PPM je podstatné, aby byly splněny podmínky pro nárok v době jejího zahájení.

Takže pokud žena v době 6 – 8 týdnů před porodem splňuje podmínky pro nárok na mateřskou (délka nemocenského pojištění placeného v ČR), pak má na mateřskou (PPM) nárok po celou dobu, bez ohledu na to, kde zrovna pobývá.

Nárok na mateřskou při návratu ze zahraničí

Jinou situací je to, kdy žena nějakou dobu pracuje v zahraničí, a pak se během těhotenství vrátí zpět do ČR. V takovém případě zpravidla nemívá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Pro nárok na mateřskou v ČR, zde musí být placeno nemocenské pojištění nejméně 270 kalendářních dní. A současně, v době zahájení mateřské (6 – 8 týdnů před porodem), musí být žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění) nebo alespoň v ochranné době (až 180 dní od skončení zaměstnání).

Při dlouhodobějším zaměstnání v zahraničí, ale může vzniknout nárok na podobnou dávku (jako je naše mateřská), v dané zemi.

Nárok na zahraniční mateřskou můžete splnit, i když jste cizinec pracující v dané zemi. Liší se to ale podle konkrétní země. Velkou roli také hraje to, zda se jedná o některou zemi v EU nebo úplně jinou zemi.

Na mateřskou by mohla mít žena nárok po návratu ze zahraničí, jen za předpokladu, že by v ČR splňovala příslušné podmínky (doba zaměstnání/podnikání a účast na nemocenském pojištění, nemocenské pojištění se nedá doplatit zpětně).

Rodičovská dovolená strávená v zahraničí

Nárok na rodičovský příspěvek je buď po narození dítěte, nebo po skončení mateřské. U rodičovského příspěvku je ale podstatné to, že spadá pod sociální dávky.

Pro sociální dávky platí obecně to, že je na ně nárok jen v případě, že máte v ČR bydliště.

Bydlištěm se zde nemyslí jen samotný trvalý pobyt – co se rozumí pod pojmem bydliště je definováno v Zákonu o životním a existenčním minimu, zákon číslo 111/2006 Sb., paragraf 5:

§ 5

(6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.

Pokud se během rodičovské rozhodnete vycestovat na dlouhodobý pobyt v zahraniční, pak je poměrně pravděpodobné, že tím přijdete o nárok na rodičovský příspěvek. Bude, ale záležet na konkrétní situaci.

Příklad 1: Pan Novák pracuje pro nadnárodní firmu a během rodičovské dovolené své ženy ho firma poslala do zahraniční pobočky. Paní Nováková odcestuje s ním. Pan Novák ale i po dobu práce v zahraničí zůstává zaměstnancem české pobočky, daně, sociální a zdravotní pojištění odvádí i nadále v ČR.

V tomto případě bude nárok na rodičovský příspěvek i při dlouhodobém pobytu v zahraniční, protože v rodině existuje přímá vazba na ČR

Příklad 2: Pan Dvořák dostanete práci pro zahraniční firmu a během rodičovské dovolené své ženy, bude pracovat v jiné zemi. Jeho manželka a dítě, s ním bude dlouhodobě pobývat v zahraniční. Žádný z členů rodiny nebude v ČR odvádět daně, sociální nebo zdravotní pojištění.

V tomto případě nárok na rodičovský příspěvek nevznikne. U příkladu 2 by ale případně mohl vznikat na obdobnou dávku (jako je náš rodičovský příspěvek) v dané zahraniční zemi.

V některých případech je možné v zahraničí požadovat doplacení rozdílu mezi místní dávkou a výší rodičovské v ČR.

Nárok na rodičovský příspěvek po návratu ze zahraničí

Trochu jiná situace nastane, pokud žena dlouhodobě pracuje v zahraniční a během těhotenství se vrátí zpět do ČR. Nebo pokud se dítě narodí v zahraničí a do jeho 4 roků se rodina vrátí zpět do ČR.

Pokud se žena (rodina) vrátí zpět ze zahraničí, mohla by mít nárok na rodičovský příspěvek v ČR. Jednou z důležitých podmínek je to, aby příjemce sociální dávky (kam spadá i rodičovský příspěvek), měl v ČR bydliště (viz výše, není tím myšleno jenom samotné trvalé bydliště).

O rodičovský příspěvek je možné žádat až do 4 roků dítěte (pokud se jedná o nejmladší dítě v rodině). Na rodičovský příspěvek může být nárok až 3 měsíce zpětně.

Pokud není doložen nárok na PPM v ČR (nebo dostatečně vysoké příjmy v ČR v době narození dítěte), pak je maximální měsíční výše rodičovského příspěvku 13 000 Kč (resp. 19 500 Kč u dvojčat).

Při návratu ze zahraniční je tak možné požádat o vyplacení částky 39 000 Kč za předchozí 3 měsíce a současně i o pravidelnou měsíční výplatu RP.

Nárok na porodné po návratu ze zahraničí

Podobným způsobem, jako u rodičovského příspěvku, by se případně posuzoval nárok i na porodné. O porodné je možné požádat zpětně – až 1 rok od narození dítěte. Takže je o porodné teoreticky možné požádat i při návratu ze zahraničí.

Diskuse ( 1 )

  • Matylda

    Dobry den ,dcera se vratila z Islandu kde poracovala a je hlášená na UP kde je 3 měsíc a ted zjistila ,že je těhotná.Kde si má žádat o mateřskou.Dle informaci na netu tady vČR nemá nárok musí teda žádat na Islandu?Děkuji za odpověd

Přidejte komentář