Kalkulačka rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2023

Při narození dítě (a následné péči o něj), máte nárok na rodičovský příspěvek. I v roce 2023, můžete dostat 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální měsíční částka rodičovské na 49 440 Kč měsíčně. V kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše měsíční rodičovská.
Při narození dítě (a následné péči o něj), máte nárok na rodičovský příspěvek. I v roce 2023, můžete dostat 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata. Od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální měsíční částka rodičovské na 49 440 Kč měsíčně. V kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše měsíční rodičovská.

V souvislosti s porodem, a následnou péči o dítě, můžete mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovský příspěvek.

Mateřská se týká období před porodem (6 až 8 týdnů před) a prvních týdnů po porodu (celková délka je 28 nebo 37 týdnů).

Na rodičovský příspěvek, je nárok po narození dítěte, nebo po skončení čerpání PPM. Příspěvek je vyplácen až do 4 roků dítěte nebo do vyčerpání celé částky. Obvyklá doba čerpání rodičovského příspěvku je do 3 roků (což je maximální délka rodičovské dovolené).

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2023?

Výše rodičovského příspěvku je zatím v roce 2023 stejná, jako v předchozích letech (v roce 2022, se mluvilo o zvýšení, ale nakonec k valorizaci nedošlo. Zvyšovala se pouze maximální měsíční částka z 10 000 Kč na 13 000 Kč). K poslednímu zvýšení rodičovského příspěvku, došlo od 1. 1. 2020. O možném zvýšení, se ale mluví i v roce 2023 – viz níže.

 • Rodičovský příspěvek v roce 2023 na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek v roce 2023 na dvojčata* = 450 000 Kč

(*) Pokud v textu zmiňujeme dvojčata, pak je tím myšleno dvojčata nebo vícerčata (stejné podmínky platí i pro trojčata, čtyřčata, paterčata, …

Zvýšení rodičovské v roce 2023

O možné zvýšení rodičovské (až o 15%) se mluvilo během roku 2022. Nakonec bylo schváleno pouze zvýšení měsíční částky na 13 000 Kč (z původních 10 000 Kč)

Aktuálně MPSV zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku již během roku 2023. Ministr práce a sociálních věcí, k tomu řekl:

„Je potřeba v letošním roce dokázat najít shodu a zvýšit rodičovský příspěvek. Uvažujeme o růstu o cca 50 tisíc korun.“

Pokud by byla podobná změna schválena, pak by se rodičovský příspěvek mohl zvýšit na 350 000 Kč (525 000 Kč u dvojčat). Ke zvýšení by údajně mohlo dojít ještě během roku 2023 (nejpozději prý od 1. 1. 2024).

Zvýšení, ale zatím nebylo definitivně projednáno a schváleno.

Kalkulačka: Výpočet rodičovský příspěvek v roce 2023

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik byste mohli dostávat během rodičovské. Celková částka (300 nebo 450 tisíc korun), je pro všechny stejná. Můžete si ale zvolit měsíční částku podle toho, jak dlouho byste chtěli rodičovský příspěvek dostávat (2, 3 nebo 4 roky, či jinou dobu).

V této kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše rodičovská, v závislosti na délce jejího čerpání. Pro výpočet je nutné zadat průměrnou měsíční hrubou mzdu alespoň jednoho z rodičů.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které zaměstnancům v souvislosti s péčí o dítě poskytuje zaměstnavatel.

Rodičovská dovolená, tedy znamená pouze to, že v době péče o dítě (maximálně do jeho 3 roků), nechodíte do zaměstnání (a zaměstnavatel vás nesmí propustit). Rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte (nemůže být delší).

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou je nárok, v případě péče o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (nebo do vyčerpání částky rodičovského příspěvku).

Během čerpání rodičovského příspěvku můžete, ale také nemusíte být na rodičovské dovolené (na rodičovský příspěvek je nárok, i když už chodíte do zaměstnání).

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená, jsou tedy dvě různé věci, které spolu až tak moc nesouvisí. Je možné být na rodičovské dovolené, a přitom nedostávat rodičovský příspěvek. Stejně tak je možné dostávat rodičovský příspěvek, aniž byste byli na rodičovské dovolené.

Jaké jsou podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek?

Zatímco pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), jsou podmínky poměrně „přísné“, s rodičovským příspěvkem je to jednodušší.

Pro rodičovský příspěvek, není žádná „minimální odpracovaná doba“. Roli nehraje ani výše příjmu (ta má vliv jen na volbu výše měsíční částky).

U rodičovského příspěvku ani není omezení, že byste během něj nesměli pracovat nebo podnikat, atd.

Nárok na rodičovský příspěvek má ten kdo:

 • Osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků)

Ve výsledku, ale o dítě ani nemusíte pečovat osobě – pokud se v době, kdy již chodíte do zaměstnání, bude o dítě starat například babička, chůva nebo jiná dospělá osoba, pak je stále nárok na rodičovský příspěvek.

Platí zde pouze jedno omezení, a to že dítě mladší než 2 roky, nesmí být ve školce/jeslích (či podobném zařízení), po dobu delší než 92 hodin měsíčně. U starších dětí (2 roky a více) už není ani toto omezení.

Kdy končí nárok na rodičovský příspěvek

 • Nárok na rodičovský příspěvek končí ve chvíli, kdy má dítě 4 roky
 • Nárok na rodičovský příspěvek končí vyčerpáním celé částky (300 nebo 450 tisíc korun)
 • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se vám narodí další dítě (tj. v měsíci, kdy se narodilo další dítě, už není nárok na rodičovský příspěvek na to první).
 • Nárok na rodičovský příspěvek také zaniká ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na PPM, na druhé/další dítě (rodičovský příspěvek a mateřskou, je možné souběžně čerpat, jen pokud by byl rodičovský příspěvek na první dítě, vyšší než mateřská na druhé dítě – pak dostáváte rozdíl mezi výší RP a PPM).

Kolik je minimální rodičovská v roce 2023?

Nic jako minimální rodičovská, není v zákoně přímo stanoveno. Výše rodičovského příspěvku (měsíční částka), se odvíjí od zvolené doby (čím delší doba, tím nižší rodičovská, a naopak).

Vzhledem k tomu, že na rodičovský příspěvek může být nárok maximálně po dobu 48 měsíců, pak by minimální rodičovská vycházela na 6 250 Kč.

Mohla by ale klidně nastat i situace, že byste první dva roky čerpali rodičovskou ve výši například 12 000 Kč a pak se rozhodli pro změnu výše rodičovského příspěvku, a na další rok by to bylo 5000 Kč (na další dva roky pak jen 2500 Kč).

Platí v zásadě jen jedno omezení – minimální měsíční částka, by měla být alespoň 100 Kč. Pokud by byla nižší, pak by se příspěvek nevyplácel měsíčně, ale čtvrtletně (platí obecně pro všechny sociální dávky)

Kolik je maximální rodičovský příspěvek v roce 2023?

Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (viz kalkulačka, kolik je mateřská v roce 2023).

Vzhledem k tomu, že maximální měsíční částka rodičovského příspěvku, odpovídá 70% z 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM, tak se tímto zvýšením redukčních hranic, zvyšuje i maximální teoretická částka pro rodičovskou.

 • Maximální měsíční rodičovská v roce 2023 = 49 440 Kč

Na tuto maximální rodičovskou, by ale byl nárok jen u zaměstnanců s hrubou mzdou ve výši minimálně cca 122 800 Kč (nebo vyšší), nebo u OSVČ s odpovídající výší vyměřovacího základu.

Obecně platí, že maximální možná rodičovská je stejná, jako byla vaše mateřská za měsíc (za 30 dní). U dvojčat je to pak 1,5 násobek toho, kolik jste měli během mateřské.

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik?

Rodičovský příspěvek je sice ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata), současně ale platí, že se vyplácí v pravidelné měsíční částce (rozhodně si ho tedy nemůžete vybrat celý naráz).

V závislosti na tom, zda jsme měli nárok na PPM (je u vás možné stanovit vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství), si můžete vybrat, kolik chcete měsíčně dostávat:

 • Pokud nebyl nárok na PPM, nebo je vyměřovací základ nízký, pak je to do 13 000 Kč měsíčně (měnilo se v polovině roku 2022, předtím to bylo maximálně 10 000 Kč)
 • Pokud byl nárok na PPM, pak je to 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně (tj. stejná částka, jako byla mateřská za měsíc)
 • Na dvojčata je to 1,5 násobek (tj. maximálně 15 000 Kč, nebo vyšší – podle vyměřovacího základu)

Pokud jste měli například mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) ve výši 12 000 Kč za měsíc (za 30 dní), pak si můžete zvolit rodičovský příspěvek ve stejné maximální částce.

Jak dlouho mohu dostávat rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek, je možné čerpat až do 4 roků dítěte. Po dosažení 4 roku dítěte, by nárok na rodičovský příspěvek zanikal.

Minimální doba čerpání rodičovského příspěvku, není přímo stanovena. Vyplývá ale nepřímo z toho, jakou si můžete zvolit měsíční částku.

 • Pokud byste měli nárok pouze na částku do 10 000 Kč, pak byste rodičovský příspěvek čerpali minimálně 30 měsíců.
 • Pokud byste si mohli zvolit maximální částku rodičovského příspěvku (49 440 Kč v roce 2023), pak byste mohli čerpat rodičovskou jen cca 6 měsíců

Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Poměrně dlouhou dobu platilo, že pokud se vám během rodičovské narodilo další dítě, pak jste mohli přijít o část rodičovského příspěvku.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká při narození dalšího dítěte, nebo i ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na mateřskou (PPM) na další dítě.

Pokud jste před začátkem druhé mateřské (nebo před porodem druhého dítěte), nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek, pak vám zbytek „propadl“.

Tato nespravedlnost, se v polovině roku 2021 změnila. Novela zákona o státní sociální podpoře, přinesla změnu. Nově je možné, abyste si po narození dalšího dítěte, požádali o jednorázové vyplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku.

Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, stanovit denní vyměřovací základ pro PPM nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou.

Mohou být na rodičovské dovolené oba rodiče současně?

Na rodičovské dovolené může být jak žena (matka dítěte), tak i muž (otec dítěte). Na rodičovské dovolené, mohou být každý sám (postupně se vystřídat), nebo i oba současně.

Rodičovská dovolená sama o sobě, řeší pouze vztah rodiče a jeho zaměstnavatele. Oba rodiče tak mohou mít rodičovskou dovolenou současně v jednu chvíli. Na rodičovský příspěvek, má ale nárok jen jeden z nich.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář