Kalkulačka rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2024

Při narození dítě (a následné péči o něj), máte nárok na rodičovský příspěvek. V roce 2024, můžete dostat 350 000 Kč na jedno dítě, nebo 525 000 Kč na dvojčata. Od 1. 1. 2024 se zvyšuje maximální měsíční částka rodičovské na 53 910 Kč měsíčně. V kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše měsíční rodičovská.
Při narození dítě (a následné péči o něj), máte nárok na rodičovský příspěvek. V roce 2024, můžete dostat 350 000 Kč na jedno dítě, nebo 525 000 Kč na dvojčata. Od 1. 1. 2024 se zvyšuje maximální měsíční částka rodičovské na 53 910 Kč měsíčně. V kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše měsíční rodičovská.

V souvislosti s porodem, a následnou péči o dítě, můžete mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovský příspěvek.

Mateřská se týká období před porodem (6 až 8 týdnů před) a prvních týdnů po porodu (celková délka je 28 nebo 37 týdnů).

Na rodičovský příspěvek, je nárok po narození dítěte, nebo po skončení čerpání PPM. Příspěvek je vyplácen až do 4 roků dítěte nebo do vyčerpání celé částky. Obvyklá doba čerpání rodičovského příspěvku je do 3 roků (což je maximální délka rodičovské dovolené).

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024?

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od začátku roku 2024. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Na zvýšení bude nárok, jenom u dětí, které se narodí v roce 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč (*)
 • maximálně na 3 roky (do 3 narozenin)

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč (*)
 • maximálně na 4 roky (do 4 narozenin)

(*) Pokud v textu zmiňujeme dvojčata, pak je tím myšleno dvojčata nebo vícerčata (stejné podmínky platí i pro trojčata, čtyřčata, paterčata, …

Kalkulačka: Výpočet rodičovský příspěvek v roce 2024

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik byste mohli dostávat během rodičovské. Celková částka (300 nebo 350 tisíc korun), je pro všechny stejná. Můžete si ale zvolit měsíční částku podle toho, jak dlouho byste chtěli rodičovský příspěvek dostávat.

V této kalkulačce si můžete spočítat různé varianty, kolik by mohla být vaše rodičovská, v závislosti na délce jejího čerpání. Pro výpočet je nutné zadat průměrnou měsíční hrubou mzdu alespoň jednoho z rodičů.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které zaměstnancům v souvislosti s péčí o dítě poskytuje zaměstnavatel.

Rodičovská dovolená, tedy znamená pouze to, že v době péče o dítě (maximálně do jeho 3 roků), nechodíte do zaměstnání (a zaměstnavatel vás nesmí propustit). Rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte (nemůže být delší).

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou je nárok, v případě péče o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků (platí pro děti narozené do 31. 12. 2023) nebo do jeho maximálně 4 roků (platí pro děti narozené od 1. 1. 2024) nebo do vyčerpání částky rodičovského příspěvku (300 tisíc nebo 350 tisíc).

Během čerpání rodičovského příspěvku můžete, ale také nemusíte být na rodičovské dovolené (na rodičovský příspěvek je nárok, i když už chodíte do zaměstnání).

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená, jsou tedy dvě různé věci, které spolu až tak moc nesouvisí. Je možné být na rodičovské dovolené, a přitom nedostávat rodičovský příspěvek. Stejně tak je možné dostávat rodičovský příspěvek, aniž byste byli na rodičovské dovolené.

Jaké jsou podmínky, pro nárok na rodičovský příspěvek?

Zatímco pro „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), jsou podmínky poměrně „přísné“, s rodičovským příspěvkem je to jednodušší.

Pro rodičovský příspěvek, není žádná „minimální odpracovaná doba“. Roli nehraje ani výše příjmu (ta má vliv jen na volbu výše měsíční částky).

U rodičovského příspěvku ani není omezení, že byste během něj nesměli pracovat nebo podnikat, atd.

Nárok na rodičovský příspěvek má ten kdo:

 • Osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků u dětí narozených do konce roku 2023)
 • Osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 3 roků u dětí narozených od začátku roku 2024)

Ve výsledku, ale o dítě ani nemusíte pečovat osobě – pokud se v době, kdy již chodíte do zaměstnání, bude o dítě starat například babička, chůva nebo jiná dospělá osoba, pak je stále nárok na rodičovský příspěvek.

Platí zde pouze jedno omezení, a to že dítě mladší než 2 roky, nesmí být ve školce/jeslích (či podobném zařízení), po dobu delší než 92 hodin měsíčně. U starších dětí (2 roky a více) už není ani toto omezení.

Kdy končí nárok na rodičovský příspěvek

 • Nárok na rodičovský příspěvek končí ve chvíli, kdy má dítě 4 roky (nebo 3 roky)
 • Nárok na rodičovský příspěvek končí vyčerpáním celé částky (300 nebo 350 tisíc korun)
 • Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se vám narodí další dítě (tj. v měsíci, kdy se narodilo další dítě, už není nárok na rodičovský příspěvek na to první).
 • Nárok na rodičovský příspěvek také zaniká ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na PPM, na druhé/další dítě (rodičovský příspěvek a mateřskou, je možné souběžně čerpat, jen pokud by byl rodičovský příspěvek na první dítě, vyšší než mateřská na druhé dítě – pak dostáváte rozdíl mezi výší RP a PPM).

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kolik bude rodičovská?

Kolik je minimální rodičovská v roce 2024?

Nic jako minimální rodičovská, není v zákoně přímo stanoveno. Výše rodičovského příspěvku (měsíční částka), se odvíjí od zvolené doby (čím delší doba, tím nižší rodičovská, a naopak).

Vzhledem k tomu, že na rodičovský příspěvek může být nárok maximálně po dobu 48 měsíců, pak by minimální rodičovská vycházela na 6 250 Kč. U dětí narozených v roce 2024, to ale vychází jinak. U nich je maximální doba 36 měsíců, tj. minimálně 9 722 Kč (pokud je rodičovská čerpána až po skončení mateřské, pak je to jen cca 31 měsíců, tj. cca 11 290 Kč).

Mohla by ale klidně nastat i situace, že byste první dva roky čerpali rodičovskou ve výši například 12 000 Kč a pak se rozhodli pro změnu výše rodičovského příspěvku, a na další rok by to bylo 5000 Kč (na další dva roky pak jen 2500 Kč).

Platí v zásadě jen jedno omezení – minimální měsíční částka, by měla být alespoň 100 Kč. Pokud by byla nižší, pak by se příspěvek nevyplácel měsíčně, ale čtvrtletně (platí obecně pro všechny sociální dávky)

Kolik je maximální rodičovský příspěvek v roce 2024?

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (viz kalkulačka, kolik je mateřská v roce 2024).

Vzhledem k tomu, že maximální měsíční částka rodičovského příspěvku, odpovídá 70% z 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM, tak se tímto zvýšením redukčních hranic, zvyšuje i maximální teoretická částka pro rodičovskou.

 • Maximální měsíční rodičovská na jedno dítě v roce 2024 = 53 910 Kč
 • Maximální měsíční rodičovská na dvojčata v roce 2024 = 80 865 Kč

Na tuto maximální rodičovskou, by ale byl nárok jen u zaměstnanců s hrubou mzdou ve výši minimálně cca 133 000 Kč (nebo vyšší), nebo u OSVČ s odpovídající výší vyměřovacího základu.

Obecně platí, že maximální možná rodičovská je stejná, jako byla vaše mateřská za měsíc (za 30 dní). U dvojčat je to pak 1,5 násobek toho, kolik jste měli během mateřské.

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik?

Rodičovský příspěvek je sice ve výši 300 000 Kč (nebo 350 000 Kč u dětí narozených od 1. 1. 2024), současně ale platí, že se vyplácí v pravidelné měsíční částce (rozhodně si ho tedy nemůžete vybrat celý naráz).

V závislosti na tom, zda jsme měli nárok na PPM (je u vás možné stanovit vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství), si můžete vybrat, kolik chcete měsíčně dostávat:

 • Pokud nebyl nárok na PPM, nebo je vyměřovací základ nízký, pak je to do 13 000 Kč měsíčně
 • Pokud byl nárok na PPM, pak je to 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně (tj. stejná částka, jako byla mateřská za měsíc)
 • Na dvojčata je to 1,5 násobek (tj. maximálně 19 500 Kč, nebo vyšší – podle vyměřovacího základu)

Pokud jste měli například mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) ve výši 15 000 Kč za měsíc (za 30 dní), pak si můžete zvolit rodičovský příspěvek ve stejné maximální částce.

Jak dlouho mohu dostávat rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek, je možné čerpat až do 4 roků dítěte (u dětí narozených do 31. prosince 2023) nebo do 3 roků (u dětí narozených od 1. ledna 2024).. Po dosažení 4 roků/3roků dítěte, by nárok na rodičovský příspěvek zanikal.

Minimální doba čerpání rodičovského příspěvku, není přímo stanovena. Vyplývá ale nepřímo z toho, jakou si můžete zvolit měsíční částku.

 • Pokud byste měli nárok pouze na částku do 13 000 Kč, pak byste rodičovský příspěvek čerpali minimálně 27 měsíců (u částky 350 000 Kč)
 • Pokud byste si mohli zvolit maximální částku rodičovského příspěvku (53 910 Kč v roce 2024), pak byste mohli čerpat rodičovskou jen cca 7 měsíců (u částky 350 000 Kč)

Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Poměrně dlouhou dobu platilo, že pokud se vám během rodičovské narodilo další dítě, pak jste mohli přijít o část rodičovského příspěvku.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká při narození dalšího dítěte, nebo i ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na mateřskou (PPM) na další dítě.

Pokud jste před začátkem druhé mateřské (nebo před porodem druhého dítěte), nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek, pak vám zbytek „propadl“.

Tato nespravedlnost, se v polovině roku 2021 změnila. Novela zákona o státní sociální podpoře, přinesla změnu. Nově je možné, abyste si po narození dalšího dítěte, požádali o jednorázové vyplacení nevyčerpané částky rodičovského příspěvku.

Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, stanovit denní vyměřovací základ pro PPM nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou.

Mohou být na rodičovské dovolené oba rodiče současně?

Na rodičovské dovolené může být jak žena (matka dítěte), tak i muž (otec dítěte). Na rodičovské dovolené, mohou být každý sám (postupně se vystřídat), nebo i oba současně.

Rodičovská dovolená sama o sobě, řeší pouze vztah rodiče a jeho zaměstnavatele. Oba rodiče tak mohou mít rodičovskou dovolenou současně v jednu chvíli. Na rodičovský příspěvek, má ale nárok jen jeden z nich.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář