Změny rodičovský příspěvek – jednorázové čerpání rodičovské před druhou mateřskou

V průběhu července 2021, začala platit novela zákona, o státní sociální podpoře. Nově je nárok, na jednorázové vyplacení zbytku rodičovského příspěvku, při narození dalšího dítěte. Nárok mají rodiny, kterým se další dítě narodilo 28. 7. 2021 a dále.
V průběhu července 2021, začala platit novela zákona, o státní sociální podpoře. Nově je nárok, na jednorázové vyplacení zbytku rodičovského příspěvku, při narození dalšího dítěte. Nárok mají rodiny, kterým se další dítě narodilo 28. 7. 2021 a dále.

V průběhu července 2021, došlo k jedné zásadní změně, u vyplácení rodičovského příspěvku. Zatímco dříve hrozilo, že při narození druhého dítěte, můžete přijít o část rodičovského příspěvku (pokud jste ho nestihli vyčerpat před začátek mateřské na druhé dítě), nově je možné žádat o jednorázové vyplacení zbývající částky rodičovského příspěvku.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kolik bude rodičovská?

Kalkulačka rodičovské dovolené v roce 2024

Pro výpočet maximální výše rodičovského příspěvku, podle zvolené délky rodičovské dovolené, můžete použít tuto kalkulačku pro rok 2024:

Propadnutí části rodičovské, při narození druhého dítěte

Doposud to dlouhé roky fungovalo tak, že na rodičovský příspěvek na první dítě, jste ztráceli nárok, ve chvíli, kdy se narodilo druhé dítě. Nebo ve chvíli, kdy vám vznikl nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) na druhé dítě.

To platí i nadále – výplata rodičovského příspěvku, i nadále končí s narozením dalšího dítěte, nebo při vzniku nároku na PPM, na další dítě.

V měsíci, kdy vám již náležela PPM na druhé dítě, nebo v měsíci, kdy se narodilo druhé dítě, již nebyl nárok na výplatu rodičovského příspěvku (rodičovský příspěvek, resp. jeho část, se vyplatila jen v případě, že PPM na druhé dítě byla nižší, než výše RP na starší dítě).

Této situaci se dalo sice částečně předcházet tím, že jste si s dostatečným předstihem změnili výši měsíční částky rodičovského příspěvku. I tak ale nastávala řada případů, kdy část rodičovského příspěvku „propadla“, protože se nestihla vyčerpat před narozením dítěte.

Jednorázové vyplacení rodičovské, při narození druhého dítěte

Od 28. 7. 2021, ale začala platit novela zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 285/2021 Sb. v částce č. 125). A ta přinesla jednu zásadní změnu.

Nově je nárok na jednorázové vyplacení zbývající částky rodičovské, pokud se vám narodí další dítě.

Viz. nové znění paragrafu 30a (zákon číslo 117/1995 Sb.):

(1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

Kdo má nárok na jednorázové čerpání rodičovského příspěvku?

Aby byl nárok na jednorázové čerpání zbývající částky rodičovské, musí ale být splněna podmínka, že alespoň jeden z rodičů dítěte, je zaměstnaný (resp. je u něj možné stanovit vyměřovací základ pro PPM) nebo podniká jako OSVČ (je osobou samostatně výdělečně činnou, podle zákona o důchodovém pojištění).

Zjednodušeně se tedy dá říci, že pokud máte u druhého dítěte nárok na mateřskou (nebo pokud by na ni případně měl nárok otec dítěte), je nárok i na jednorázové vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku.

Na jednorázové dočerpání rodičovské, tak nebude mít nárok například ten, kdo před první rodičovskou nepracoval (nebo jeho zaměstnání skončilo v průběhu první rodičovské) a vyměřovací základ není možné stanovit, ani u druhého rodiče.

Od kdy je nárok na jednorázové čerpání rodičovské?

Novela zákona, měla původně začít platit, již od začátku července 2021 (od 1. 7. 2021). Vzhledem k tomu, že se ale schvalování zákona trochu zdrželo při projednávání v Parlamentu a Senátu, došlo nakonec k tomu, že tato změna platí až od 28. 7. 2021.

  • Pokud se vám další dítě narodilo před tímto datem (před 28. 7. 2021), pak na jednorázové dočerpání zbývající částky rodičovské, bohužel není nárok.

Pokud jste nestihli rodičovský příspěvek na mladší dítě včas vybrat, tak bohužel „propadá“ (se zpětnou účinností novely, se nepočítá)

  • Pokud se vám ale druhé dítě narodí 28. 7. 2021 (a dále), tak již máte nárok na jednorázové doplacení zbývající části RP.

Rodičovský příspěvek, je aktuálně 350 000 Kč při narození jednoho dítěte, nebo 525 000 Kč při narození dvou a více dětí.

Ti, kdo nemají nárok na PPM („mateřskou“ – ani jednomu z rodičů není možné stanovit vyměřovací základ, k datu narození dítěte), mají nárok na měsíční částku do 13 000 Kč měsíčně (nebo až 19 500 Kč u dvojčat nebo vícerčat).

Pokud byl nárok na mateřskou (je možné stanovit vyměřovací základ), pak je možná i vyšší měsíční částka RP.

Jak požádat o jednorázové vyplacení zbytku rodičovského příspěvku?

O jednorázové vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku, je nutné požádat na Úřadu práce, po narození dalšího dítěte.

Zde nahlásíte, že se vám narodilo další dítě (a současně si tedy můžete podat žádost o další rodičovský příspěvek).

K vyřízení žádosti o vyplacení zbytku RP, bude nutné doložit potvrzení o vyměřovacím základu (otce nebo matky dítěte), které platí k datu narození dalšího dítěte (to budete potřebovat i pro vyřízení dalšího rodičovského příspěvku).

Rodiny získají navíc skoro miliardu korun

Jen pro zajímavost, v roce 2020, přišlo alespoň část rodičovského příspěvku, přes 12 tisíc rodin. V průměru se jednalo o částku 80 000 Kč.

V celkovém součtu, tak státu na nevyčerpaném rodičovském příspěvku, jen v roce 2020, „propadlo“ cca 960 miliónů korun. A to rozhodně není zanedbatelná částka.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář